Banner van Cattery CheeKimSkyGeen kittens beschikbaar momenteel

 

Updated : 05-04-09

Updated : 21-03-09

Updated : 31-07-09

Updated: 01-10-06

Sitemap oftewel wegwijzer

Website keuring

English version

 

Banner CheeKimSky bovenaan pag 1 

 

Dekcontract Cattery CheeKimSky

 

Gegevens eigenaar dekkater:

 

Mevr. Willy van der Vegt

Adres

Postcode & plaats

Telefoonnummer

 

Naam kater              : Ginger Toy’s Fireglow         Roepnaam               : Sparkie

Stamboeknummer      : SNVK 04-06-078K             Ras en kleur            : Brits Korthaar / rood

Bloedgroep               : A                                  Chipnummer             : 528219000058135

 

Datum enting kattenziekte   : 09-08-2005 (Eurifel CHP)

Datum enting niesziekte       : 09-08-2005 (Eurifel CHP)

Datum FIV / FeLV               : 09-08-2005 (Dierenarts)    / negatief               

Datum HCM scan                : 05-10-2005 (Drs. M.L. Schmidt)  / negatief

Datum PKD scan                 : 05-10-2005 (Drs. M.L. Schmidt) / negatief

 

 

Gegevens eigenaar poes:

 

Dhr. / Mevr.            : ……………………………………………………………………..

Straatnaam             : ……………………………………………………………………..

Postcode / Plaats     : ……………………………………………………………………..

Telefoonnummer       : ……………………………………………………………………..

 

Naam poes              : ……………………………            Roepnaam               : ……………………………

Stamboeknummer      : ……………………………           Ras en kleur             : ……………………………

Bloedgroep              : ……………………………            Chipnummer             : ……………………………

 

 

Datum enting kattenziekte   : ………………………..              Entstof          : ……………………….

Datum enting niesziekte       : ………………………..              Entstof         : ……………………….

Datum FIV / FeLV               : ……………………….               Uitslag          : ……………………….

Datum HCM scan                : ………………………..              Uitslag          : ……………………….

Datum PKD scan                 : ………………………..              Uitslag          : ……………………….

 

 

De eigenaar van de hierboven genoemde dekkater zegt toe dat zij de hierboven genoemde poes door de aangegeven kater zal laten dekken. Het dekgeld bedraagt € 225,00, te betalen bij het ophalen van de gedekte poes.

Tevens zegt zij toe dat zij de stamboom, het entingsboekje en de testresultaten van de FIV / FeLV, HCM en PKD onderzoeken ter inzage zal geven, en indien gewenst als kopieλn ter beschikking zal stellen.

 

Banner CheeKimSky bovenaan pag 2 

 

Dekcontract Cattery CheeKimSky 

 

De eigenaar van de poes wordt gevraagd de stamboom, het entingsboekje en de testresultaten van de FIV / FeLV, HCM en PKD onderzoeken ter inzage te geven en hiervan kopieλn te overhandigen, voordat dit contract geldig wordt. Ten aanzien van de testvoorwaarden geldt het volgende:

 

1.     De entingen tegen kattenziekte en niesziekte mogen niet ouder dan 1 jaar zijn en minimaal 1 maand oud zijn, op het moment dat de dekking plaats zal vinden.

2.     Indien geλnt is tegen Chlamydia, Leucose of FIPV, moet de Chlamydia enting minimaal 1 maand oud zijn en de Leucose en/of FIPV minimaal 3 maanden oud.

3.      De FIV / FeLV testen mogen niet ouder dan een half jaar zijn op het moment dat de dekking plaats zal vinden tenzij de poes buiten komt : dan mag de test niet ouder dan 1 maand zijn.

4.     De FIV / FeLV testen dienen afgenomen te zijn na de laatste dekking door een andere kater (dan bovengenoemde) en na het laatste nest van de te dekken poes.

5.      De PKD scan (of DNA test) moet negatief zijn.

6.      De HCM scan mag niet ouder dan 1 jaar zijn op het moment dat de dekking plaats zal vinden en moet negatief zijn.

 

Tevens gelden de volgende voorwaarden :

  1. De nagels van de poes dienen afgepunt te zijn om wederzijdse beschadiging van de dieren bij de dekking te voorkomen.
  2. De poes dient in een goede conditie te zijn, vrij van vlooien, schimmels en andere parasieten (oormijt etc).  Indien deze worden aangetroffen behouden wij ons het recht voor het dier te weigeren dan wel direct van de kater te scheiden en te laten ophalen. Het dekgeld is in het laatste geval onverkort verschuldigd! 
  3. Indien uw poes of mijn kater enigszins gewond raakt bij de dekking is dat een normaal risico. Bij schade aan een van beide dieren geldt in normale gevallen dat de kosten voor de betreffende eigenaar zijn. Indien er echter sprake mocht zijn van nalatigheid van bovengenoemde punten zijn de kosten van zowel poes als kater voor rekening van de eigenaar van de poes. Bij geschillen betreffende bovengenoemde punten is een verklaring van onze dierenarts bindend.  

De eigenaar van de kater neemt de volgende verplichtingen op zich:

 

1.    Indien de dekkater niet tot dekking overgaat of de poes zich niet laat dekken, behoeft de eigenaar van de poes  niet voor de dekking te betalen.

2.   Indien de poes niet zwanger blijkt te zijn, wordt een gratis herdekking (tweede dekking) van dezelfde kater  aangeboden.

3.     Indien de poes na herdekking opnieuw niet zwanger blijkt, wordt een gratis herdekking (derde dekking) van dezelfde kater aangeboden of , indien gewenst, € 115,00 retour betaald van het betaalde dekgeld.

4.    Indien na een eerste dekking de kittens te vroeg of dood geboren worden, of binnen 28 dagen na geboorte  overlijden, wordt een gratis herdekking (tweede dekking) van dezelfde kater aangeboden.

 

Banner CheeKimSky bovenaan pag 3 

 

Dekcontract Cattery CheeKimSky 

 

5.     Indien na herdekking de kittens te vroeg of dood geboren worden, of binnen 28 dagen na geboorte overlijden,   wordt een gratis herdekking (derde dekking) van dezelfde kater aangeboden of, indien gewenst, € 115,00 retour   betaald van het betaalde dekgeld.

6.     Indien na een eerste dekking het nest slechts uit ιιn kitten bestaat, of er na 28 dagen na geboorte er maar ιιn kitten leeft, wordt een gratis herdekking (tweede dekking) van dezelfde kater aangeboden.

7.     Indien na herdekking het nest slechts uit ιιn kitten bestaat, of er na 28 dagen na geboorte er maar ιιn kitten  leeft, wordt een gratis herdekking (derde dekking) van dezelfde kater aangeboden of, indien gewenst, € 90,00 retour betaald van het betaalde dekgeld.

8.    Na een derde dekking komen alle bovenstaande tegemoetkomingen te vervallen en zal maximaal € 50,00 retour betaald worden in geval van geen levende kittens na maximaal 28 dagen na de bevalling. In geval van 2x 1 levend kitten vindt geen restitutie plaats. Herdekking is dan geen optie meer.

9.      De tweede en derde dekking vallen binnen 1 jaar na de eerste dekking. Indien de kater intussen gecastreerd mocht zijn, wordt na de eerste dekking € 150,00 euro terug betaald en na de tweede dekking € 75,00 euro. 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt                       Handtekening eigenaar kater : 

 

Datum : ……………………….                              Handtekening eigenaar poes :

 

Plaats : ………………………..

 

Gastenboek                                   Email

Aanbevolen beeldschermresolutie 1068 x 728

Laatst gewijzigd op : 08-11-09

Copyright : Cattery CheeKimSky